Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Έχοντας μία μακρά εμπειρία στο χώρο της λογιστικής & φορολογικής νομοθεσίας και με εμπειρία ετών στα φορολογικά ιδιωτών αλλά & επιχειρήσεων, σας παρέχουμε τις πλέον αξιόπιστες και καινοτόμες φορολογικές υπηρεσίες. Κτίζοντας μια έμπιστη συνεργασία μαζί σας και με γνώση του φορολογικού δικαίου για τις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, σας παρέχουμε πλήρη εικόνα για τα οικονομικά σας, διασφαλίζοντας ότι αυτά είναι ενήμερα ως προς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Το γραφείο μας λειτουργεί από το 1972 και παρέχει πλήθος φοροτεχνικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας σε διαρκή βάση με μηνιαίες ενημερώσεις για τα οικονομικά τους και φροντίζουμε συνεχώς να είμαστε ενήμεροι στην τρέχουσα οικονομική και φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να  επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη λογιστική προσέγγιση των λογιστικών και φορολογικών θεμάτων των πελατών μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε σύγχρονες και καινοτόμες λογιστικές υπηρεσίες, για ιδιώτες αλλά & εταιρίες με αξιοπιστία & συνέπεια...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρέχουμε σύγχρονες και καινοτόμες φορολογικές υπηρεσίες,για εταιρίες αλλά & ιδιώτες με εμπρόθεσμη & άρτια υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό της επιχείρησης σας την πλήρη οργάνωση & εκτέλεση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας...

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Είμαστε δίπλα σας σε όλα τα εργατικά θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας με συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα εργασιακά που σας αφορούν...

ΕΝΤΥΠΟ Α21
ΕΝΤΥΠΟ Α21

Αναλαμβάνουμε την online σύνταξη & υποβολή του εντύπου Α21 για τα επιδόματα τέκνων ιδιωτών...

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε ρυθμίσεις οφειλών προς ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και επίσης την ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκσυγχρονίζουμε τις καθημερινές διαδικασίες & εργασίες της εταιρίας σας ώστε αυτές να είναι πιο αποδοτικές,γρήγορα υλοποιήσιμες χωρίς προβλήματα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε είδους τραπεζικών εργασιών για λογαριασμό της επιχείρησής σας,έχοντας άριστη γνώση web banking & τραπεζικών διαδικασιών...

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε τις εξωτερικές εργασίες της εταιρίας σας, σε τράπεζες, εφορίες κλπ, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Σας συμβουλεύουμε για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, παρέχοντας σας εξατομικευμένη συμβουλευτική & σας προτείνουμε τις ευνοϊκότερες διατάξεις συνταξιοδότησης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ

Παρέχουμε Λογιστική και φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη στον επιχειρηματία & ελεύθερο επαγγελματία πάνω σε αναπτυξιακά προγράμματα...

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την online σύνταξη & υποβολή της αίτησης επιδόματος θέρμανσης ιδιωτών...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[mk_revslider id=”business-03-new”]

Start typing and press Enter to search